Aktuális


hírek

Legyen könyvelése precíz, könnyen áttekinthető, pontos és informatív. A bírságok miatti aggódás helyett inkább aknázza ki a megbízható és naprakész könyvelés adta lehetőségeket.

picture

Szolgáltatásaink

Azt a pénzt, melyet megspórol, azt kétszer keresi meg. A pénzügyi átvilágítással nem csak spórolhat, vagyis nem csak vállalkozásának költségeit, kiadásait csökkentheti, hanem a jövedelmezőségét is javíthatja.

picture

A társasági szerződés módosítása

A társasági szerződés módosítása

A társasági szerződést módosítani kell az alábbi adatokkal a módosítás alkalmával, de legkésőbb 2013. február 1-ig.

- Változik az egyszerűsített eljárással történő cégbejegyzési eljárás illetéke, zrt. és kft. 50.000 Ft, jogi személyiség nélküli társaság 25.000 Ft, egyéni cég 15.000 Ft.

- Megszűnik az illeték és a közzétételi díj teljesítés ügyvéd általi igazolásának lehetősége (Ctv. 37. § (5) bekezdés), a befizetés államkincstári igazolását a kérelemhez csatolni kell.

- A tagok adóazonosító jelét - külföldi esetében a külföldit is - be kell a cégbíróságnak jelenteni (2012. január 1-től hatályos!).

- Be kell jelenteni a cégjegyzékbe bejegyzett természetes személyek születési idejét is.

- Egyszerűsített eljárással történő cégbejegyzés esetén is minden mellékletet be kell csatolni.

- A társasági szerződésben a főtevékenységet és valamennyi tevékenységet meg kell határozni, tehát a jövőben nem lesz elegendő a főtevékenység feltüntetése. Mindezt a TEÁOR-ra tekintet nélkül lehet megtenni, viszont a TEÁOR-t a jövőben a cégjegyzékben fel kell tüntetni, tehát a cégbejegyzési kérelemben a TEÁOR kódokkal kell kérni a bejegyzést. A tevékenységi kör módosítása viszont nem igényli a társasági szerződés módosítását; a NAV-hoz történt bejelentés után a módosításokat a NAV elektronikusan közli a cégbírósággal, amely hivatalból, automatikusan rögzíti azokat a cégjegyzékben, hasonlóan a bankszámlához.

- A székhely, telephely, fióktelep használatának igazolását be kell adni a kérelem mellékleteként, ez történhet az ügyvédnél meglévő korábbi okirattal is. Az igazolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a székhely, telephely, fióktelep használat jogosultságát megfelelően alátámassza (pl. tulajdoni lap, bérleti szerződés, használatra feljogosító nyilatkozat).

- Külföldi cég tagsága esetén három hónapnál nem régebbi cégkivonatot és annak hiteles magyar nyelvű fordítását, illetve azt az okiratot, amelyből képviselőjének a képviseletre való jogosultsága megállapítható, mindenképpen be kell csatolni.

- Ha a bejegyzési kérelemben külföldi jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság szerepel, vagy a bejegyzési kérelemben feltüntetett külföldi természetes személy nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, a bejegyzési kérelemben kézbesítési megbízottat kell megjelölni és a bejegyzési kérelemhez mellékelni kell a kézbesítési meghatalmazást.

- A bejelentési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén, ideértve a törvénymódosítások nyomán keletkezett bejelentéseket (pl. adóazonosító jel, székhelyigazolás) is, a cégbíróság minden esetben ki kell, hogy szabja az 50.000 Ft-tól 900.000 Ft-ig terjedő pénzbírságot, tekintettel arra, hogy a jogszabályszöveg nem ad a bírságolás tekintetében mérlegelési lehetőséget a cégbíróknak. Ugyanez vonatkozik a jogi képviselővel szemben kiszabásra kerülő pénzbírságra is, abban az esetben, ha egyszerűsített eljárás esetén az okirat nem felel meg a jogszabályok rendelkezéseinek.

A kötelező módosítás során illetéket nem kell fizetni, de az ügyvédi költséget igen.Viszont akkor esetleg érdemes minden változást összeszedni, mert ha ebben az esetben illetéket kell is fizetni, de az ügyvédi költséget egyszer kell csak megfizetni, és egyszer kell foglalkozni a feladattal.

Kérem, figyeljenek a határidőre, mert különben a cégbíróság megbünteti a céget.

Üdvözlettel:

Kónya Józsefné

ügyvezető

Referenciák

Nagyon örülök, hogy a legutóbbi: Adózási jótanácsok cégvezetőknek képzésen részt vettem és máris tudom használni az ott hallottakat. Azért szeretek a Kult...

Dr. Zsigovics Istvánné, Betonadmin Kft.

További referenciák »

Kapcsolatfelvétel

Az alábbi űrlap segítségével könnyen és gyorsan ajánlatot kérhet tőlünk.