Aktuális


hírek

Legyen könyvelése precíz, könnyen áttekinthető, pontos és informatív. A bírságok miatti aggódás helyett inkább aknázza ki a megbízható és naprakész könyvelés adta lehetőségeket.

picture

Szolgáltatásaink

Azt a pénzt, melyet megspórol, azt kétszer keresi meg. A pénzügyi átvilágítással nem csak spórolhat, vagyis nem csak vállalkozásának költségeit, kiadásait csökkentheti, hanem a jövedelmezőségét is javíthatja.

picture

Áfa változások 2013-ban

Áfa változások 2013-ban

I. A pénzforgalmi Áfa lényege, feltételei, előnyei

 • Olyan Áfa adóalany választhatja, aki nem alanyi mentes, gazdasági céllal belföldön telepedett le, nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás hatálya alatt, továbbá akiknek a megtérített vagy megtérítendő éves árbevétele (Áfa nélkül) nem haladják meg sem a tárgyévet megelőző naptári évben (2012. évben), sem a tárgy naptári évben ésszerűen várhatóan, illetve ténylegesen a 125 MFt-ot.

 • A bejelentkezés feltétele még, hogy KKV-nak minősüljön a vállalkozás, aminek fogalma: az összes foglalkoztatott létszáma 50 főnél kevesebb, és az éves nettó árbevétele, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10M Eurónak megfelelő forint összeg.
 • A pénzforgalmi Áfa lényege, hogy az Áfát akkor kell megfizetni, amikor a kiállított számla ellenértékét a vevő kifizette, de visszaigényelni, illetve levonni is csak akkor lehet a beszerzések tekintetében, amikor a vételárat az eladó részére megfizették.
 • Azon vállalkozások, akik ezt választották, azoknak 2012. december 31-ig be kellett jelentkezni a NAV-nál.A pénzforgalmi Áfát 2013. január 1-től lehet alkalmazni.
 • Ez a szabály nem csak azoknak fontos, akik bejelentkeztek, hanem azoknak is, akik ilyen számlát befogadnak.
 • A számla kibocsájtónak minden esetben rá kell írni a számlára, hogy a vállalkozás „Pénzforgalmi Áfás”.
 • Ha nem szerepel a számlán ez a jelzés, akkor az általános szabály szerint kell eljárni.
 • Ha a számlát befogadó vállalkozás ilyen számlát kap, amire rá van írva a „Pénzforgalmi Áfa”, akkor annak a számlának az Áfáját csak akkor vonhatja le, ha kifizette a számlát. Ha részteljesítés történik, akkor csak annak a részösszegnek az Áfáját vonhatja le.
 • A pénzforgalmi elszámolás nem alkalmazható:
 1. Termék részletvételére, illetve zárt végű lízing típusú ügyletekre
 2. Közösségen belüli termék-értékesítésre
 3. Használt ingóság különbözeti adózására, idegenforgalmi árrés-adózás, mezőgazdasági kompenzációs rendszer alkalmazása esetén.
 • A pénzforgalmi elszámolás megszűnik az év utolsó napjával:
 1. ha az adózó kijelentkezik
 2. ha a bevételi értékhatárt meghaladja
 3. ha a következő év első napján nem minősül KKV értelmében kisvállalkozásnak.
 • A pénzforgalmi elszámolás akkor is megszűnik, ha
 1. csőd, felszámolási, végelszámolási, vagy kényszertörlési hatály alá kerül
 2. az adóalany a tevékenységét szünetelteti.

II. Az Áfa bevallás módosuló szabályai, néhány fontos tudnivaló a legalább 2Mft áfát tartalmazó számlákkal kapcsolatos adatszolgáltatásról

 • Szerepeltetni kell az Áfa-bevallás részeként benyújtandó belföldi összesítő jelentésben.
 • A belföldi adóalany partnerrel folytatott egyenes adózás alá eső ügyletekről kell teljesíteni.
 • Azokról a számlákról, ahol az egyes számlákban egyedileg az áthárított Áfa összege a 2M Ft-ot eléri, az eladónak és a vevőnek is jelenteni kell.
 • Ha ugyanattól a partnertől történt beszerzéseknél több számlából összevontan éri el a 2M Ft-ot, akkor a vevőnek kell csak szerepeltetni a bevallásában.
 • A számlán minden esetben szerepeltetni kell a vevő adószámát.
 • Mivel a könyvelő már csak utólag tudja ellenőrizni a számlát, hogy a fenti feltételnek mindenben megfeleljen, ezért a számlázást végzőnek, illetve a számlát befogadó személynek kell ellenőrizni és megkövetelni a számla helyességét.
 • A könyvelő csak akkor tud helyes bevallást készíteni, ha a számla pontosan a feltételeknek megfelelően van kiállítva. A bevallás helyessége nagyon fontos, mert amennyiben az nem helyes, akkor az büntetést vonhat maga után.

III. Egyéb változások

 • A személygépkocsi üzemeltetéssel, fenntartással kapcsolatos költségek Áfájának 50%-a levonható.
 • 2013. április 1-től tervezik a pénztárgépek közvetlen adóhatósági online összekötését.

Üdvözlettel:


Kónya Józsefné
ügyvezető

Referenciák

1996 óta, 13 éve végzi a KULT Produkció - és elődjei - a BAL-CO 96'BT. könyvelését. Személyes kapcsolatunk az eltelt időben szakszerű, közvetlen,...

Balaton Sándor, Bal-Co 96' Bt.

További referenciák »

Kapcsolatfelvétel

Az alábbi űrlap segítségével könnyen és gyorsan ajánlatot kérhet tőlünk.